Dusavikkroken

Dusavikkroken, Dusavik, Tasta bydel. Boliggate fra Gamle Dusavikveien i sørvestlig retning, før den går i vinkel i nordvestlig retning og ender som blindgate.

Finnestad , Tasta
Stavanger ytre. Tasta. Mot nord. Dusavik øverst til høyre. Rogaland Gartneri og Finnestad bedehus midt i bildet.

Gata har navn etter Dusavik. Dusavik nevnes allerede i 1616 og er på 1700-tallet oppført som husmannsplass. På 1800-tallet var det flere små bruk i Dusavik med bruksnummer 67, 68 og 70, utskilt fra matrikkelgården Øvre Tasta.

Navnet Dusavik har blitt forklart ved det gammelnorske verbet dusa som betyr saktne, stilne, i sammenheng med storm og uvær. Dusavik ligger på vestsiden og er godt beskyttet mot nordvesten. I seilskutetiden var den en viktig ventehavn. I dag er Store Dusavik mest kjent for å være et baseområde for oljerelatert virksomhet, mens Litle Dusavik er utbygget til småbåthavn.

Gata er bebygget med eneboliger i ensartet stil.

Navnevedtak: 1994

Kilder:
Austbø, Anne Tove m.fl.: Stavanger byleksikon. Stavanger 2008.

One thought on “Dusavikkroken

Leave a Reply