Dronningens gate

Dronningens gate, Eiganes, Eiganes og Våland bydel. Boliggate fra Torfæus gate i sørvestlig retning til Wergelands gate.

Dronningens gate

Dronningens ble bebygd etter 1. verdenskrig med store, ofte representative, villaer med hager. Gata gikk opprinnelig gjennom et område som for det meste besto av landbrukseiendommer utskilt fra de opprinnelige Eiganesløkkene.

Før 2003 gikk Dronningens gate fra daværende Muségata (nå Olav Vs gate) til sammenløpet av Wergelands gate og Welhavens gate ved Mosvannnsparken. Gateløpet var imidlertid ikke sammenhengende, men oppdelt av områdene ved Kannik skole og Holmeegenes. I 2003 vedtok derfor Stavanger kommune at de enkelte løpene av Dronningens gate skulle få hvert sitt navn: Dronningens gate, St. Svithuns gate og Munkehagen.

I Dronningens gate finner vi store villaer tegnet av flere mellomkrigstidens mest kjente arkitekter i Stavanger, bl.a. Lars StorhaugGustav Helland og Carl Lindbom.

Navnevedtak: 1882

Kilder:
Austbø, Anne Tove m.fl.: Stavanger byleksikon. Stavanger 2008.
Berntsen, M.: Stedsnavn i Stavanger by og nærmeste omegn. Stavanger 1939.

Leave a Reply