Dronning Ragnas gate

Dronning Ragnas gate, boliggate som hører til den eldste delen av Våland, går fra Hafrsfjordgata til Johan Thorsens gate.

Våland

Området har flere navn fra sagaen, og Ragnhild skal ifølge denne ha giftet seg med Harald Hårfagre etter at han vant slaget i Hafrsfjord. Hun var en mektig kvinne og eide store områder ved Mjøsa. Men hun ville ikke gifte seg med Harald før han hadde lagt under seg hele Norge. Og slik ble det.

Navnevedtak: 1898

Kilder:
Austbø, Anne Tove m.fl.: Stavanger byleksikon. Stavanger 2008.

Leave a Reply