Dr. Græslis vei

Dr. Græslis vei, Vålandskråningen, Hillevåg bydel, går fra Armauer Hansens vei opp mot Vålandstårnet i sør/nord – retning. Gata er bebygd med en del rekkehus, tegnet av arkitektfirmaet Retzius og Bjorland.

Vålandskråningen
Bebyggelsen ved Armauer Hansens vei, Dr. Græslis vei, Marie Føreids vei, Overlege Cappelens gate

Som flere andre gater i området er også denne oppkalt etter en person som har gjort et betydelig humanitært arbeid. Per Johan Græsli var reservelege ved Rogaland sykehus under krigen. I denne tiden drev han også illegalt arbeid ved bl.a. å levere sanitetsutstyr til den norske motstandsbevegelsen Milorg. For dette ble han sendt til Grini fangeleir og senere til Sachsenhausen i Tyskland, hvor han ledet den indremedisinske avdelingen ved leirens sykehus. Han ble syk i fangenskapet og døde sommeren 1945.

Navnevedtak: 1954

Kilder:
Austbø, Anne Tove m.fl.: Stavanger byleksikon. Stavanger 2008.

One thought on “Dr. Græslis vei

Leave a Reply