Dokkgata

Dokkgata, Møllehaugen, Storhaug bydel, boliggate fra Pedersgata i nordvestlig retning til sjøen i Svankevigå.

Fra Østre Bydel/ Østre havn
Fra venstre Spilderhaugvigå, Svankevigå, Strømsteinen. Nordkronen i forgrunnen. Norsk Hammerverk – tidl. Stavanger Støberi & Dok – til venstre. Til høyre Badedammen, Østre havn. Gaten i midten er Pedersgata, videre Spilderhauggata, Dokksmauet, Øvre Banegate, Nedre Banegate, Badehusgata, Verven, Dokkgata, Støperigata, Harald Hårfagres gate, Gitlesmauet, Spilderhaugsmauet, Banevigsgata, Vindmøllebakken, Ramslandsbergjet, Ramslandssmauet. Oppe til venstre Kjelvene, St. Johannes kirke

Gata fikk navnet sitt etter de to dokkene som Stavanger Støberi & Dok bygget i 1870-årene.

Navnevedtak: 1882

Kilder:
Austbø, Anne Tove m.fl.: Stavanger byleksikon. Stavanger 2008.

One thought on “Dokkgata

Leave a Reply