Digranesveien

Digranesveien, Emmaus, Storhaug bydel, boliggate fra Rosenli i østlig retning mot friområde ved Gandsfjorden.

Blokkene i Rosenli

Oppkalt etter Digernes, også kalt Digraneset ved Gandsfjorden, et nes mellom Pannevikodden og Vardeneset. Digernes var opprinnelig en husmannsplass under Hetlands prestegård. Thore Hansen fikk feste på husmannsplassen i 1809. Han hadde tidligere hatt feste på Marøyene, disse ble derfor også knyttet til Digernes inntil de ble utskilt som egne bruk i 1871. På begynnelsen av 1900-tallet registrerte Stavanger Museum en rasert gravhaug i sjøkanten ved Digernes. Opprinnelig startet Digranesveien ved Emmausveien 37, men i 1970 ble bakken opp til Rosenli en forlengelse av Emmausveien.

Digranesveien 9-27: Blokker oppført av Stavanger boligbyggelag i 1971, utgjør borettslaget Rosenli sammen med høyblokken i Rosenli 15 og 17.

Navnevedtak: 1960

Kilder:
Austbø, Anne Tove m.fl.: Stavanger Byleksikon, 2008

Leave a Reply