Cort Adelers gate

Cort Adelers gate, Eiganes og Våland bydel. Gata strekker seg fra Peder Klows gate i sørøstlig retning til sammenløpet av Kong Carls gate/Rektor Steens plass.

Flyfoto av Frue Meieri
Tatt mot Nordøst Stavanger Sykehus og Stavanger Museum. Stavanger katolske kirke og St. Franciskus hospital i øverste venstre hjørne Gateløpene er Cort Adelers gate, Rosenkrantz gate, Storgata, Peder Klows gate, Furras gate, Arkitekt Eckhoffs gate, Muségaten, Kannikgata, St. Olavs gate, Erlands gate og Schives gate. I bakgrunnen Madlaveien, Løkkeveien, St. Svithuns gate (tidl. Dronningens gate),

Cort Adelers gate er oppkalt etter sjøoffiseren og godseieren Cort Sivertsen Adeler (1622 – 1675). Han ble født i Brevik og reiste allerede som 15-åring til Holland, der han ble kadett. Han utmerket seg i krigen mellom Venezia og Tyrkia og ble etter dette utnevnt til admiral av den dansk-norske kongen Fredrik III. Navnet Adeler var et navn han selv tok da han ble tatt opp i adelsstanden. Navnet er avledet av adelborst, som er et annet ord for kadett.

Gata er ei boliggate bebygd med eneboliger og horisontaldelte tomannsboliger. I den nordlige enden ligger Frue Meieri, som i dag huser Arkeologisk museum.

Navnevedtak: 1898.

Kilder:
Austbø, Anne Tove m.fl.: Stavanger byleksikon. Stavanger 2008.
Berntsen, M.: Stedsnavn i Stavanger by og nærmeste omegn. Stavanger 1939.

Leave a Reply