Cederberghs gate

Cederberghs gate, Storhaug, Storhaug bydel, boliggate fra Asbjørn Klosters gate i sørøstlig retning, dreier deretter sørvest til Storhaug allé.

Flyfoto av Nylund Skole
Stavanger midtre. Hetlandsmarken. Storhaug. Mot S.Ø. Lysefjordgata og Michael Berentsens gate til venstre. Asbjørn Klosters gate i midten. Nylundsgata.Til høyre Bolette Wieses gate, Nedstrandsgata og Cederberghs gate.

Oppkalt etter malermester og kjøpmann Andreas Cederbergh, som var en allsidig mann. I 1835 overtok han Stavanger reperbane i Strømsteinen. Han bygde den ut og drev den med suksess fram til sin død. Han var en dyktig fagmann, og krevde det samme av sine folk. Den rødmalte «Cederberghbanen», som den ble hetende på folkemunne, ble en ettertraktet arbeidsplass der også mange unge tilreisende svenner fikk opplæring i repslageri. Cederbergh var også «tracteur» og drev gjestgiveri og skjenkestue på hjørnet av Arneageren, i Sølvberggata 2, der Sølvberget, Stavanger kulturhus står i dag. I Cederberghs sal ble det fremført skuespill og arrangert politiske møter, og ellers ble den leid ut til festlige sammenkomster. Salen var gjennom mange år et av byens populære møtesteder. Cederbergh var stortingsrepresentant for Stavanger i 1833, 1836 og på det overordentlige Storting i 1836-1837, der han var den eneste håndverker. Han deltok også aktivt i kommunalpolitikken. På Stortinget i 1833 fremmet han ett forslag om å anlegge jernbane over Jæren.

Navnevedtak: 1918

Kilder:
Austbø, Anne Tove m.fl.: Stavanger byleksikon. Stavanger 2008.

One thought on “Cederberghs gate

Leave a Reply