Carl Sundt Hansens gate

Carl Sundt Hansens gate, Byhaugen, Eiganes og Våland bydel. Boliggate fra Mester Gottfrieds vei i vestlig retning, dreier deretter nordvest og går helt opp til Byhaugen.

Postkort med motiv av Byhaugrestauranten
Carl Sundt Hansens gate går helt opp til Byhaugen. Byhaugen har vært et populært utfartsmål for byens befolkning helt siden det ble anlagt vei opp hit i 1852. Den gamle våningshuset ble overtatt av kommunen i 1920-årene og har huset restaurant og kafé.
Foto: Ukjent fotograf / Stavanger Byarkiv, BySt015_043

Gata er oppkalt etter maleren Carl Fredrik Sundt-Hansen (1841-1907). Sundt-Hansen var kunstmaler fra Stavanger. Han var utdannet i København, Düsseldorf og Paris. Han er kjent for sin nesten fotografiske gjengivelse i sine malerier. De siste årene av sitt liv slo han seg ned i Valle i Setesdal, men døde i Stavanger hos broren i 1907.

Stavanger ble i 1882 utsatt for et økonomisk tilbakeslag, og sammen med en rekke andre handelsbedrifter i byen gikk familiefirmaet Plough & Sundt konkurs. Broren Wilhelm i Stavanger var en av de som ble ruinert. Han var gift med Frida Hansen, som selv ble en betydelig billedkunstner.

I Rogaland Kunstmuseum henger 13 arbeider av Sundt-Hansen.

Gata er bebygd med ene- og tomannsboliger. Flere gater i nærheten er også oppkalt etter malere.

Navnevedtak: 1954

Kilder:
Austbø, Anne Tove m.fl.: Stavanger byleksikon. Stavanger 2008.
Berntsen, M.: Stedsnavn i Stavanger by og nærmeste omegn. Stavanger 1939.

Leave a Reply