Byfoged Finnes gate

Byfoged Finnes gate, boliggate på Våland, fra Johan Thorsens gate og sørover.

Våland
Bebyggelse ved Kaptein Langes gate, Byfoged Finnes gate, Jørgen Moes gate, Asbjørnsens gate, Byfoged Christensens gate, Johan Thorsens gate, Biskop Njåls gate, Furras gate, Hilmands gate, Eilert Sundts gate, Magnus Lagabøters gate, Hafrsfjordgata, Bernhard Hanssons gate, Kong Carls gate, Rektor Steens gate

Navngitt etter mannen som etterfulgte byfogd Christensen i 1991. Henrik Finne (1836-1906) flyttet fra Kristiania til Stavanger i 1862, da han begynte som overrettssakfører i byen. I 1887 ble han politimester og i 1891 byfogd, et embete han hadde til sin død. Finne tok initiativ til å etablere den første hermetikkfabrikken i byen – Stavanger Preserving Co – i 1873. Assa Kielland – kusine til Alexander Kielland – ble hans hustru. Og i 1904 ble Finne utnevnt til ridder av St. Olav.

Navnevedtak: 1909

Kilder:
Austbø, Anne Tove m.fl.: Stavanger byleksikon. Stavanger 2008.

One thought on “Byfoged Finnes gate

Leave a Reply