Byfoged Christensens gate

Byfoged Christensens gate, boliggate på Våland, fra Vålandstårnet til Muségata.

Våland
Bebyggelse ved Folke Bernadottes vei, Byfoged Christensens gate, Johan Thorsens gate, Odins gate, Kaptein Langes gate, Byfoged Finnes gate, Jørgen Moes gate, Biskop Njåls gate

Gata ble oppkalt etter Halvor Olaus Christensen (1800-1891), som ble utnevnt til byfogd i 1832, en stilling han hadde til han søkte avskjed i 1889. I denne lange perioden var Christensen en toneangivende person i Stavanger. Han fungerte som magistrat, politimester, skifteforvalter, auksjonsforvalter og rådstueskriver.

I forbindelse med innføring av Formannskapsloven i 1837, ble det innført folkevalgt ordfører, men Christensen fortsatte i sine roller og var byens selskapelige, politiske og kommunale sentrum. Samtidig med sine lokale funksjoner, var han også valgt til stortingsrepresentant for det meste av perioden 1830 til 1873.

Christensen bodde i et stort toetasjes trehus på Torget, nærmere bestemt ved nåværende Kongsgårdbakken. I løpet av byfogdens embetstid vokste byen til det dobbelte, men etter sigende kjente han alle familiene i byen, og han var høyt respektert.

Navnevedtak: 1909

Kilder:
Austbø, Anne Tove m.fl.: Stavanger byleksikon. Stavanger 2008.

One thought on “Byfoged Christensens gate

Leave a Reply