Butlers gate

Butlers gate, boliggate på Våland, fra Våland skole til Muségata.

Flyfoto av Våland
Stavanger midtre. Bispeladegård (nord). Våland. Mot N.V: Muségata i forgrunnen. Våland skole midt i bildet. Mot Frue Meieri og Stavanger Sykehus i høyre billedkant. De nærmeste gatene vi ser er: Hafrsfjordgata, Rektor Steens plass, Rektor Steens gate, Erlands gate, Schives gate, Muségata, Peder Klows gate, Storgata, Rosenkrantz gate, Kong Carls gate, Furras gate, Bernhard Hanssons gate, Cort Adelers gate, Butlers gate, Sigurds gate og Grensegata.

Gata ble bestemt i 1882 etter Johan Galtung Johansen Butler (1757- 1820), som var skipper og skipsreder. Han drev fraktfart og handel og bodde i nåværende Nedre Strandgate 56, det vil si på Straen, der de fleste velstående skipsredere og skippere hadde sine hus og hager. Sønnen Frantz Wilhelm Butler, omkom i et forlis i Finskebukta i 1838.

Navnevedtak: 1882

Kilder:
Austbø, Anne Tove m.fl.: Stavanger byleksikon. Stavanger 2008.
Stavanger Aftenblad: Gatenavn i Stavanger. 1994.

Leave a Reply