Buhagen

Buhagen, Kristianslyst, Hillevåg bydel. Boliggate og blindvei som ligger som en liten bue mellom Hillevågsveien i vest og Skjeringen i nordøst.

Kristianslyst

Gaten er bebygd med eneboliger. Navnet sitt har den etter Hagane som er et gammelt stedsnavn i dette området. Det er brukt som grunnord for flere av gatene på østsiden av riksveien på Kristianslyst.

Navnevedtak: 1965

Kilder:
Austbø, Anne Tove m.fl.: Stavanger byleksikon. Stavanger 2008.

One thought on “Buhagen

Leave a Reply