Bruvikveien

Bruvikveien, Kristianslyst/Mariero, Hillevåg bydel. Denne gata med eneboligbebyggelse strekker seg nordøstover fra Marieroalleen og går parallelt langs sjølinjen med noen korte avstikkere; den svinger deretter i nordvestlig retning og deler seg i to hvor den ene delen møter Solhøgda, mens den andre delen går over i Skjeringen.

Flyfoto av Mariero
Stavanger ytre. Mariero. Mot vest. Fra Gandsfjorden mot Auklend. Gatene foran er Zetlitzveien, Solhøgda, Bruvikveien og Wilhelm Sundts vei, Gandsveien, Sundtagårdsveien, Marieroalleen. I bakgrunnen Marieroveien (fv.44). Senere gater: Breiflåtveien, Langflåtveien, Nesflåtveien, etc. Jernbanen helt i front.

Bruvigen var opprinnelig en husmannsplass under Auglend-gården. Ved folketellingen av 1701 bodde det kun en person på Auglendsgården – og det var på denne husmannsplassen kalt Bruewigen. Navnet stammer sannsynligvis fra de fem steinbruene som tidligere gikk over bekken fra «Vannassen», brede nok til å kunne krysses med hest og kjerre.

Navnevedtak: 1954

Kilder:
Austbø, Anne Tove m.fl.: Stavanger byleksikon. Stavanger 2008.

2 thoughts on “Bruvikveien

Leave a Reply