Brødregata

Brødregata, Storhaug bydel. Gata strekker seg fra Asylgata i sørøstlig retning opp til Kongsteinsgata.

Flyfoto av Bergeland og Breiavatnet
Stavanger indre. Mot S.V. Stavanger Totalavholdsforening, Tinghuset, Metodistkirken, Dreyer med nylig oppført tilbygg mot sør. Til venstre for dreyer Den Apostoliske Tro med fredet skilt på taket: Jesus – verdens lys. Mot Breiavatnet, Domkirken og Hotell Atlanctic som er under oppføring. Brødregata, Hetlandsgata, Bergelandsgata og Jernbaneveien.

Brødregata er oppkalt etter brødrevennene eller “herrnhuterne”. Brødrevennene var en religiøs menighet som vokste fram i byen i 1820-årene. Gateløpet starter ved Brødremenighetens forsamlingshus i Asylgata 6, populært kalt Duesalen etter forstanderen Stephan Due.

Navnevedtak: 1861

Kilder:
Austbø, Anne Tove m.fl.: Stavanger byleksikon. Stavanger 2008.
Berntsen, M.: Stedsnavn i Stavanger by og nærmeste omegn. Stavanger 1939.

Leave a Reply