Breidablikkveien

Breidablikkveien er grensegate mellom Hinna og Hillevåg bydel og hovedåre fra Fv 44 til Auglendsdalen/ Auglendsbakken.

Mariero
Midt i bildet Hetland v.g. skole Veier forfra: Dalsetveien, Breidablikkveien, Timoteiveien, Marieroveien (F44), Breiflåtveien

Navnet skriver seg fra eiendommen med samme navn, på Eiganes. Tilhørende bygning ble oppført i 1881 for kjøpmann og skipsreder Lars Berentsen. Breidablikk er tidstypisk, oppført i sveitserstil med nyromantiske og gotiske stiltrekk. Eiendommen gir et levende inntrykk av borgerskapets levesett på slutten av 1880-tallet, med interiør og stilriktige møbler. Eiendommen var opprinnelig løkke nr 8 på Eiganes og ble kjøpt av Helmich Gabrielse i 1809. Eiendommen er etter hvert blitt forært til Stavanger kommune eller Stavanger Museum. De gjenværende bygningene er fredet.

I Breidablikkveien, som fikk navnet sitt i 1948, finnes bl.a. Hetland videregående skole, som opprinnelig het Hetland høgre allmennskole og ble oppført i 1958.

Navnevedtak: 1948

Kilder:
Austbø, Anne Tove m.fl.: Stavanger byleksikon. Stavanger 2008.

One thought on “Breidablikkveien

Leave a Reply