Breibakken

Breibakken, Bergeland, Storhaug bydel, gate fra Kongsgata i sørøstlig retning til Tårngata ved Hetland kirke.

Hjørnet Bergelandsgata/ Stiftelsesgata
Hjørnet Bergelandsgaten/ Stiftelsesgaten fra sør. Bygningene hører til Bethania-kvartalet. De to sammenbygde husene er Bergelandsgaten 40-42. Til venstre ligger Bergelandsgaten 38. Samme gateadresse har den nyoppførte murbygningen “Salem” ved hjørnet av Breibakken. Til høyre er Stiftelsesgaten 8.

Breibakken fikk navnet Bredebakken i 1861 og var oppkalt etter Bredevannet. At den nye gata var forholdsvis bred etter datidens forhold, gjorde at navnet passet ekstra godt. Senere justeringer av skrivemåten på byens gatenavn har endt i navnet Breibakken.

Breibakken 7, 9, 11: Tidligere Bethaniastiftelsen, oppført i 1870-årene.

Breibakken 23: Bolighus i senimperiestil, oppført i 1869. Boligen er vernet.

Breibakken 40: Tidligere forsamlingshuset «Libanon», 1912. Deutscher Club, 1934. Bison-P. Gilsvik & Co., sports- og lærvarefabrikk, 1952 – 1972. Nå er det bolighus.

Navnevedtak: 1861.

Kilder:
Austbø, Anne Tove m.fl.: Stavanger byleksikon. Stavanger 2008.
Berntsen, M.: Stedsnavn i Stavanger by og nærmeste omegn. Stavanger 1939.

One thought on “Breibakken

Leave a Reply