Brattåsveien

Brattåsveien, Åsen, Hillevåg bydel, er en boliggate som strekker seg i sørvestlig retning fra Svend Foyns gate og til Vassåsveien. En avstikker går først i sørøstlig retning før den svinger sør-vest og fortsetter som sti.

Åsen
Bebyggelse ved Brattåsveien, Svend Foyns gate, Åsveien, Haugåseveien I bakgrunnen bebyggelsen i Bekkefaret, Vålandskråningen Oppe til høyre sykehusområdet, Brynes Planteskole

Gata består av eneboliger og rekkehus og fikk sitt navn i 1955, sammen med alle de andre gatene i området som ble gitt ås-navn da de ble anlagt samme år.

Kilder:
Austbø, Anne Tove m.fl: Stavanger Byleksikon. Stavanger 2008.

2 thoughts on “Brattåsveien

Leave a Reply