Børehaugen

Børehaugen, Sentrum, Storhaug bydel, en liten gatestubb fra Nordbøgata i nordlig retning, blindvei.

Stavanger Havn fra nord-vest

Dette stedet gikk opprinnelig under navnet «Houen», men dette ente man ikke egnet seg som gatenavn. Houen ble derfor koblet til navnet Børre, slik det var gjort for Børevika i navnedåpen 1861. I vedtaket sto det at den nye gata «danner en fremragende pynt til Børrevigen».

En språklig justering av byens steds- og gatenavn i 1927, førte til at navnet Børre ble forandret til Børe, som etter sigende skulle være den ekte uttalen av mannsnavnet. Dette ble også gjort for Børevika. Hvem Børe var, er ikke kjent.

Det Stavangerske Dampskibsselskab etablerte seg på Børehaugen i 1881, og har i tillegg tre sjøhus- og lagerlokaler i Børevika. På Børehaugen hadde DSD pakkhus, seilloft, kontorer, administrasjon og ekspedisjon. I slutten av 1960-årenen ble mange av de gamle sjøhusene på Børehaugen revet og DSD bygde i stedet en ny, moderne høyblokk som rommet ekspedisjon og administrasjon i 1971. I 2001 flyttet selskapet administrasjonen sin fra Børehaugen til Ankerbygget.

  • Børehaugen 3: Sjøhus oppført i 1861. Vernet.

Kilder:
Austbø, Anne Tove m.fl.: Stavanger byleksikon. Stavanger 2008.

Leave a Reply