Boregeilen

Boregeilen, Jåttå, Hinna bydel. Boliggate i jordbruksområde fra Jåttåveien i nordvestlig retning som ender i blindvei.

ByStW_066944.jpg
Foto: Widerøe / Stavanger Byarkiv, ByStW_066944

Veien har navn etter den gamle Boregeilen som den følger. En geil (fra norrønt) er en vei eller en fegate som gikk fra gårdstunet og til utmarka, og ble brukt til å jage dyrene til og fra beite. En geil har gjerne steingjerde eller annet stengsel på begge sider. Fra gammelt av het området Brunnholsgeilen, men i samsvar med den lokale uttalen ble veien kalt Boregeilen. Veistrekningen ble delvis stengt da Motorveien kom.

Navnevedtak: 1973

Kilder:
Austbø, Anne Tove m.fl.: Stavanger Byleksikon, 2008
Rygh, Oluf: Norske Gaardnavne, 1897

2 thoughts on “Boregeilen

  1. Boregeilen var en geil mellom gårdstunet på dagens Boregeilen 6/8 og Boremarka som ligger nord-nor-øst for Jåttånuten, i dag kalt for Jåttå øst.
    Brunnholsgeilen, også kalt Brunnholsvegen var en vei som gikk videre nord-vest ifra skogsholt og ut mot Brunnholen. Dette var en sameiet vei for å drive fe til vann/brunning

Leave a Reply