Bolette Wieses gate

Bolette Wieses gate, Storhaug, Storhaug bydel, boliggate fra Avaldsnesgata i sørøstlig retning, forbi Nylund skole, til Nedstrandsgata.

Flyfoto av Nylund Skole
Stavanger midtre. Hetlandsmarken. Storhaug. Mot S.Ø. Lysefjordgata og Michael Berentsens gate til venstre. Asbjørn Klosters gate i midten. Nylundsgata.Til høyre Bolette Wieses gate, Nedstrandsgata og Cederberghs gate.

Oppkalt etter Bolette Sofie Wiese som sammen med søsteren Johanne opprettet en vel ansett pikeskole, Frøken Wieses pikeskole, som holdt til i Nedre Strandgate 16 og senere Laugmannsgata 7. Skolen eksisterte fra 1856 fram til 1899. Bolette Wiese var skolens ledende kraft i førti år, helt fram til 1896. Hun skal ha vært en sjelden pedagogisk begavelse.

Da hun gikk av, fikk hun overrakt en diger sølvskål fylt med 4500 kroner i gull, som var samlet inn blant tidligere, og sannsynligvis takknemlige, elever. Søsteren Johanne overtok styreransvaret de siste årene. Da skolen ble lagt ned, fortsatte de fleste elevene på Storms skole og Frøknene Rings pikeskole.

Navnevedtak: 1918

Kilder:
Austbø, Anne Tove m.fl.: Stavanger byleksikon. Stavanger 2008.

 

2 thoughts on “Bolette Wieses gate

Leave a Reply