Bøkkersmauet

Bøkkersmauet, Banavigå, Storhaug bydel, boliggate fra Øvre Banegate til Pedersgata.

Bøkkersmauet 6, 8 og 10
Østside

Oppkalt etter bøkkerne, en tallrik gruppe håndverkere i gamle Stavanger. Bøkkerne lagte tønner, skjeppemål, butter og mange typer trekar. Det ble utført mye godt snekkerarbeid i de mange bøkkerverkstedene som fantes i byen fram til mellomkrigstiden. Gata har boligbebyggelse fra 1850-årene. På 1800-tallet ble også betegnelsen «Bødkerbjerget» og «Bødkerbakken» brukt om området.

Navnevedtak: 1882

Kilder:
Austbø, Anne Tove m.fl.: Stavanger byleksikon. Stavanger 2008.

One thought on “Bøkkersmauet

Leave a Reply