Boganesveien

Boganesveien, Riksvei 44, Jåttå, Hinna bydel. Gjennomfartsåre fra sammenløpet Grannesveien/Gamleveien til Gauselveien. Gata rommer både boliger og privat virksomhet.

Flyfoto av Hinna
Stavanger ytre. Hinna. Mot S.Ø. Boganesveien (fv. 44) i midten. Hinnavågen, Jåttåvågen og Gauselvågen til venstre. Mot Jåttånuten. I bakgrunnen Forus flyplass. I forgrunnen Sørmarka. Jærbanen til venstre. Jåtten skole omtrent midt i bildet.

Gata er oppkalt etter Boganes. Her lå Clementsens jernstøperi fra 1914, senere bilverksted, og det tidligere verkstedet til Alfred Paulsen AS, bygget i 1918, spesialist på radiomaster.

Navnevedtak: 1968

Kilder:
Austbø, Anne Tove m.fl.: Stavanger byleksikon. Stavanger 2008.

3 thoughts on “Boganesveien

Leave a Reply