Blidensolstredet

Blidensolstredet,  Straen i Eiganes og Våland bydel. Gata med boliger på begge sider går fra blindgate i Nedre Strandgate i sørvestlig retning til Øvre Strandgate.

BySt003_243.jpg
Her ser vi Blidensolstredet slik det så ut i 1939.
Foto: Waldemar Eide / Stavanger Byarkiv, BySt003_243

Gata er oppkalt etter gårdsbruket Blidensol som lå rett nedenfor Eiganes gamle kirkegård. Navnet er gjengitt på byskriver Aagaards kart fra 1726, som var Stavangers første bykart. Bebyggelsen i Blidensolstredet er en del av den vernede trehusbebyggelsen i Gamle Stavanger.

Navnevedtak: 1861

Kilder:
Austbø, Anne Tove m.fl.: Stavanger byleksikon. Stavanger 2008.

2 thoughts on “Blidensolstredet

Leave a Reply