Bjørn Farmanns gate

Bjørn Farmanns gate, Madlamark, Madla bydel, boliggate og gjennomfartsåre fra Madlamarkveien, formet som en halvsirkel som går i sørlig, deretter sørøstlig retning før den går ut i Madlamarkveien lengre sør. Denne gaten var tidligere en del av Madlamarkveien, men ble skilt ut som egen gate.

Madla
Stavanger Madla bydel Mot N.Ø. Madlaveien t.v. og krysset med Regimentveien. Her vises også Bedehuset og bolighus til Sven Serigkstad. Veien inn mot høyre, langs Bedehuset er “Nyeveien” senere Snorres gate. Noe høyere opp i bildet er Halvdan Svartes gate. De omliggende gateløpene er Skjalgs gate, Bergljots gate, Sigurd Syrs gate, Engveien og Bjørn Farmanns gate.

Bjørn Farmann er kjent som broren til Erik Blodøks. I følge mange kilder ble Bjørn Farmann drept av Erik Blodøks da Farmann nektet å betale skatt til sin bror.

Navnevedtak: 1973

Kilde:
Austbø, Anne Tove: Stavanger Byleksikon, 2008

4 thoughts on “Bjørn Farmanns gate

Leave a Reply