Bjørkeveien

Bjørkeveien, Byhaugen, Eiganes og Våland bydel. Boliggate som går fra Bøkeveien i sørvestlig retning til Lindeveien. En avstikker av gata i sørøstlig retning deler seg i to løp som begge ender blindt.

Byhaugen øst

Gata er oppkalt etter tresorten bjørk. En rekke gater i og rundt Byhaugen-området har navn etter tresorter.

Gata er bebygd med rekkehus, eneboliger og tomannsboliger. I den nordlige delen av gata ligger rekkehusene i borettslagene Steinkopfstykket VII og VIII oppført av Stavanger boligbyggelag i 1954. Rekkehusene er tegnet av Retzius og Bjoland.

Navnevedtak: 1950

Kilder:
Austbø, Anne Tove m.fl.: Stavanger byleksikon. Stavanger 2008.

One thought on “Bjørkeveien

Leave a Reply