Bjørkelunden

Bjørkelunden, Vaulen, Hinna bydel. Boliggate fra Vaulenveien i nordvestlig retning til Auglendsbakken.

Hinna
Bebyggelse ved Hinnasvingengene, Gamleveien, Auglendsveien, Nålestien, Furulujnden, Solliveien, Liveien, Ryggjaveien, Markveien, Kringsjåveien, Agderveien, Hordaveien, Brattliveien, Sørliveien, Sørlikroken, Leiteveien, Nerliveien, Haugliveien, Grannesveien, Gustava Kiellands gate, Camilla Collets gate, Bernhard Hinnas gate, Øverliveien, Vestliveien, Grønnliveien, Sevjebråtet, Auglendsbråtet, Telemarksvingen, Bjørkelunden, Hindalsbakken I forgrunnen Hindal gård I bakgrunnen Hafrsfjord, Madla, Store Stokkavatn, Tasta, Byfjorden

Etter kommunesammenslåingen i 1965 da gamle Hetland kommune gikk inn i Stavanger, fikk hadde man to gater som het Bjørkeveien, en på Byhaugen og en på Vaulen. Gata på Vaulen ble derfor endret til Bjørkelunden.

Bjørkelunden består av eneboligbebyggelse.

Navnevedtak: 1966

Kilder:
Austbø, Anne Tove m.fl.: Stavanger byleksikon. Stavanger 2008.

Leave a Reply