Bispeladegård

Bispeladegård er navnet på en boliggate i Hillevåg bydel, fra Haugvaldstadminde til Veumveien.

Hillevåg
Bispeladegård mot nordøst. Svend Andersens Møbelfabrikk midt i bildet. Foran i bildet Kvaleberg gamle skole Gateløp: Hillevågsveien, Bispeladegård, Bergsagelveien. Gateløpene på tvers er Kvalebergveien, Haugvaldstadminde, Køhlers vei, Roald Amundsens vei, Veumveien og Vierveien. Øverst i bildet fra høyre: Strømvig, Gandsfjorden, Jærbanen, Hillevågsholmen, Kullimport, Esso tankanlegg. Consul Sigval Bergesens vei.

Navnet skriver seg fra Middelalderen da denne gården (gnr. 21) var avlsgård for biskopen i Stavanger. Ladegård innebar at eieren bodde i byen, men fikk inntekt fra gården. Det var altså et geistlig gods og omfattet et stort område på Våland og i Hillevåg. Senere ble gården delt opp i mindre bruk.

Midt på 1800-tallet bestod Bispeladegård av ca. 22 selveide bruk. I 1906 var antallet kommet opp i 224 bruk, medregnet de brukene som inngikk i Stavanger kommune ved byutvidelsen det året.

Hovedbruket ble kjøpt av Stavanger kommune i 1868 til utvidelse av Lagård gravlund.

Kilder:
Austbø, Anne Tove m.fl.: Stavanger byleksikon. Stavanger 2008.

Leave a Reply