Biskop Reinalds gate

Biskop Reinalds gate, Våland, krysser Lagårdsveien ved Skatt Vest. Ble opprinnelig anlagt fra krysset Christian Jacobsens gate / Thiisabakken (tidl. Vålandsgata) til jernbanen, og videre planlagt i bro til Paradisveien. Senere er det meste av veien sanert nedenfor Lagårdsveien.

Våland
Bebyggelse ved Musegata, Vålandsgata, Biskop Njåls gate, Biskop Reinalds gate, Christian Jacobsens gate, Bispegata, Sverres gate, Lagårdsveien Midt i bildet Brannstasjonen Øverst Grudes konfeksjonsfabrikk, Lagård Gravlund, til høyre Driftsbanegården (NSB) I øvre bildekant til høyre bebyggelse i Birkelandsgata

Biskop Reinald var den første biskopen i Stavanger, fra ca. 1128 til 1135, og han medvirket til innføringen av kristendommen, sammen med andre angelsaksiske misjonærer. For øvrig var biskop Reinald en viktig person i forbindelse med byggingen av Stavanger Domkirke.

Navnevedtak: 1895

Kilder:
Austbø, Anne Tove m.fl.: Stavanger byleksikon. Stavanger 2008.

Leave a Reply