Birkelands gate

Birkelands gate, Bergeland, Storhaug bydel, boliggate. Gata er fortsettelsen av Bergelandsgata i sørøstlig retning til sammenløpet av Paradissvingen/Lyder Sagens gate.

Fra Jernbaneveien mot Kongsgata
Før oppføringen av byterminalen Birkelands gate i bakgrunnen

Birkelands gate er oppkalt etter Petter Hersleb Graah Birkeland, den første soknepresten i Frue menighet etter at Frue ble utskilt fra Stavanger i 1848. Birkeland var prest i perioden 1848-1858, og han gjorde en betydelig innsats for å få bygd Vår Frue kirke. Birkeland organiserte også arbeidet da Hetlandsmarken, som besto av ukultivert lyngmark, ble stykket opp til mindre eiendommer for nydyrking og boligreisning. Birkeland ble senere biskop i Bergen.

Birkelands gate 2/4: Opprinnelig to hus fra 1890-årene, reist som Frøknene Rings pikeskole og siden overtatt av Platous skole. I 1928 ble de utvidet og sammenbygd som Dr. Dahls klinikk, som eksisterte til 1931. Kunstskolen i Rogaland flyttet inn hit i 2004 og begynte da å pusse opp bygningen. Rabbitzpussen fra 1930-årene ble fjernet, og bygningen framsto igjen som to gamle trehus, forent av et murtårn. I 2007 utførte Michael Lin kunstprosjektet Flower Tower på bygningen, bestående av dekorasjoner av murtårnet, trappegangen og rundt vinduene. Bergeland sykehjem har også hatt tilhold i bygningen.

Navnevedtak: 1898

Kilder:
Austbø, Anne Tove m.fl.: Stavanger byleksikon. Stavanger 2008.

3 thoughts on “Birkelands gate

Leave a Reply