Bevreveien

Bevreveien, Hillevåg bydel, er en kort veistubb like ved Hetlandshallen på Kristianslyst.

Mariero / Kristianlyst
Bebyggelsen ved Breidablikkveien, Timoteiveien, Kveinveien, Bevreveien, Sivaksveien, Sivblomstien, Sivblomveien, Sølvbunkeveien, Blåtoppveien, Finntoppveien, Skolevollen, Rundvollen Øverst Hetlandshallen, Kristianslyst skole, Vannassen

Gatenavnene i området er hentet fra botanikken, særlig grassorter, hvorav bevre er en slik, som gjerne vokser langs kysten. Navnet ble vedtatt i 1969 i forbindelse med boligutbyggingen på den tid.

Navnevedtak: 1969.

Kilder:
Austbø, Anne Tove m.fl.: Stavanger byleksikon. Stavanger 2008.

One thought on “Bevreveien

Leave a Reply