Bergsagelveien

Bergsagelveien, boliggate i Hillevåg bydel, fra Kvalebergveien til Sjøhagen.

Hillevåg
Bispeladegård mot nordøst. Svend Andersens Møbelfabrikk midt i bildet. Foran i bildet Kvaleberg gamle skole Gateløp: Hillevågsveien, Bispeladegård, Bergsagelveien. Gateløpene på tvers er Kvalebergveien, Haugvaldstadminde, Køhlers vei, Roald Amundsens vei, Veumveien og Vierveien. Øverst i bildet fra høyre: Strømvig, Gandsfjorden, Jærbanen, Hillevågsholmen, Kullimport, Esso tankanlegg. Consul Sigval Bergesens vei.

Gata er oppkalt etter Daniel Bergsagel fra Høle, som drev gårdsbruk i Hillevåg. Han var også en dyktig tømmermann og bygde mange hus i området. Våningshuset til gården har i dag adresse Kvalebergveien 7 mens driftsbygningen for lengst er revet.

Kilder:
Austbø, Anne Tove m.fl.: Stavanger byleksikon. Stavanger 2008.

One thought on “Bergsagelveien

Leave a Reply