Banevigsgata

Banevigsgata, Banavigå, Storhaug bydel. Boliggate med næringsvirksomhet fra Nedre Banegate i nordlig retning til Badehusgata og Badedammen.

Banevigsgata 7
Banevigsgata 7

Gata er oppkalt etter Baneviken/Banavigå. Banavigå, nå utfylt, lå mellom Bekhuskaien og Strømsteinen. Navnet kommer av Cederberghs store reperbane (Stavanger Reperbane), som på 1800-tallet lå like bak sjøhusrekken.

I Banevigsgata ligger den tidligere hermetikkfabrikken Fram, reist i 1907 av Johan Tjaaland. Fabrikken ble senere overtatt av Stavanger Preserving Co. AS. I 2003 brant bygningen, men ble restaurert og rommer i dag butikk og annen virksomhet.

Navnevedtak: 1882

Kilder:
Austbø, Anne Tove m.fl.: Stavanger byleksikon. Stavanger 2008.
Berntsen, M.: Stedsnavn i Stavanger by og nærmeste omegn. Stavanger 1939.

Leave a Reply