Bakkegata

Bakkegata, Sentrum, Storhaug bydel, bolig og forretningsgate fra Sølvberggata i nordvestlig retning, krysser Breigata og fortsetter i nordlig retning til Øvre Holmegata.

Fra Bakkegaten mot Steinkargaten
Bakkegaten 4 til høyre, deretter Steinkargata 14 på hjørnet. Til venstre tomten hvor Bakkegaten 3 og 1 lå (revet oktober 1939). Restene av nr. 1 synes rett fram.

Opprinnelig gikk gateløpet fra Steinkargata, som inntil 1861 ble kalt «Gaden til Østervaag», til Holmegaden. Da Sølvberget ble bygget i 1987 ble gateløpet forlenget til Sølvberggata. Gata er oppkalt etter bydelen Bakken, som var en egen rode. Området hadde uregelmessig og litt rotete bebyggelse før bybrannen i 1860. Etter brannen ble Bakkaberget utjevnet og reguler.

Stigningen mellom Øvre Holmegate og Breigata viser hvor Bakkaberget lå. Finklasmauet er her et eksempel på hvor trange ferdselsårene var i denne bydelen. Bygningene på begge sider av dette gateløpet stammer fra reguleringen etter brannen. Området har hatt forskjellige forretningsvirksomheter.

  • Bakkegata 1: Kontor for Hetland Lensmannskontor før 1. verdenskrig. Senere ble den norske vantefabrikk AS, grunnlagt i 1935, etablert i lokalene.
  • Bakkegata 7: Tidligere blikkslagerverksted, etablert av John Bie i 1845. Han drev verkstedet i 45 år før det ble overtatt av sønnen Johan L. Bie. Mellom 1928-1965 hadde Forbruksforeningen Bikuben, senere Forbruksforeningen Økonom, butikkutsalg her

Navnevedtak: 1861

Kilder:
Austbø, Anne Tove m.fl.: Stavanger byleksikon. Stavanger 2008.

One thought on “Bakkegata

Leave a Reply