Bakgata

Bakgata, Banavigå, Storhaug bydel, boliggate fra Kaisegata i østlig retning Arbeidergata.

Bybrua under oppføring
Foto: Ommund Lunde / Stavanger Byarkiv, BySt1982_05_0413

Navnet ble antakelig gitt fordi gateløpet er trangt og ligger mellom to breiere gater, nemlig Pedersgata og Øvre Banegata.

Navnevedtak: 1882

Kilder:
Austbø, Anne Tove m.fl.: Stavanger byleksikon. Stavanger 2008.

One thought on “Bakgata

Leave a Reply