Auglendsveien

Auglendsveien, Hillevåg bydel, er opprinnelig en gammel bygdevei og gjennomfartsvei, som strakte seg fra Ullandhaugveien til Gamleveien på Hinna.

Auglendsveien - Rekkehus under oppføring
Auglendsveien med sine nye boligfelt i 1964
Foto: Alf Brueland / Stavanger Byarkiv, BySt020_0427_34

Navnet er knyttet til en gammel gård, gnr. 18, og betyr nærmest økningsland, dvs. land som er tillagt ved rydning, et vanlig gårdsnavn i Rogaland (og Agder). Veien ble oppstykket og lagt om i forbindelse med utbygging av Motorveien og boligbygging i området. Nå er Auglendsdalen og Auglendsbakken de veistykkene som skaper en naturlig fortsettelse av Auglendsveien. Til veien hører i hovedsak boliger, som er oppført over en lengre periode, fra gammelt av og til 70-tallet.

Kilder:
Austbø, Anne Tove m.fl.: Stavanger Byleksikon. Stavanger 2008

Leave a Reply