Asylgata

Asylgata, Sentrum, Storhaug bydel, bolig- og forretningsgate fra Pedersbakken i nordlig retning til Hospitalgata.

Asylgata
Asylgata
Foto: Alf Brueland / Stavanger Byarkiv, BySt020_0426_31

Asylgata ble i 1861 oppkalt etter Stavanger Asyl, populært kalt Petri Asyl. Dette var ett daghjem for barn som ble opprettet av Stavanger byselskap i 1844. Det første asylet lå i Asylgata 10 fram til 1898, da endret det navn til St. Petri Børneasyl og flyttet til Lyder Sagensgate 9. Ordet «asyl» betyr tilfluktssted, en trygg plass.

I Asylgata lå det for øvrig flere religiøse forsamlingslokaler på 1800-tallet. Disse ble revet i 1950-årene for å gi plass til de nye forretningsgårdene mot Klubbgata.

Asylgata 6: Brødremenighetens kombinerte forsamlings- og bolighus, Duesalen, oppkalt etter forstanderen Stephan Due, oppført i 1841. Landets første søndagsskole ble startet i dette lokalet i 1844. I 1881 ble det overtatt av Stavanger Kristelige Ungdomsforening, Ynglingen.  Stavanger Døvekirke hadde også en periode lokaler i bygningen. Huset ble revet i 1954.

Asylgata 10: Misjonshuset, hovedadministrasjonen for Det Norske Misjonsselskap i 1874 til 1966. Fra 1898 hadde misjonsselskapet sitt eget boktrykkeri i bygningen. Revet.

Asylgata 11: Trebygning i jugendstil med høy kjelleretasje og med karakteristisk hjørnetårn, tegnet av arkitekt Knud Øgreid. Hovedfasade til Hospitalgata.

Navnevedtak: 1861

Kilder:
Austbø, Anne Tove m.fl.: Stavanger byleksikon. Stavanger 2008.
Berntsen, M.: Stedsnavn i Stavanger by og nærmeste omegn. Stavanger 1939.

2 thoughts on “Asylgata

Leave a Reply