Aspelundtunet

Aspelundtunet, Nedre Tasta, Tasta bydel. Boliggate fra Maiblomveien som først tar form av et kvadrat før gateløpet fortsetter i sørøstlig retning og ender som sti.

Tasta
Stavanger ytre. Tasta. Mot N.Ø. Gamle og nye Randabergvei. Aspelundstunet og Maiblomtunet.

Gateløpet var opprinnelig en del av Maiblomveien, som fikk navnet sitt i 1991. Lokalbefolkningen kjempet imidlertid en kamp for at en av gatene på Tasta skulle bli oppkalt etter gården Aspelund. Navnegiverne på sin side ønsket å holde fast på vedtaket om navn etter villblomster i dette strøket.

Da det ble vedtatt å bevare og restaurere Asplund-løa, stilte saken seg i et annet lys, og den delen av Maiblomveien som lå nedenfor Gamle Randabergveien, fikk navnet Aspelundtunet i 1995. Våningshuset er også restaurert tilbake til gammel stand.

Gården Aspelund har navnet sitt etter aspeskogen som lå på gårdens område.

Gata er bebygd med eneboliger.

Navnevedtak: 1995

Kilder:
Austbø, Anne Tove m.fl.: Stavanger Byleksikon, 2008

One thought on “Aspelundtunet

Leave a Reply