Asbjørn Klosters gate

Asbjørn Klosters gate, Nylund, Storhaug bydel. Boliggate som strekker seg fra Jelsagata i nordøstlig retning til Nymansveien.

Flyfoto av Nylund Skole
Stavanger midtre. Hetlandsmarken. Storhaug. Mot S.V. I forgrunnen: Michael Berentsens gate. Nylundsgaten til høyre. Asbjørn Klosters gate og Nedstrandsgata til venstre. Videre Cederberghs gate, Endre Dahls gate. Mot Storhaugmarka og Hillevågsvatnet.

Asbjørn Klosters gate er oppkalt etter kvekeren og avholdspioneren Asbjørn Kloster (1823-1876). Kloster ble utdannet hos kvekerne i England, og ble etter hjemkomsten til Stavanger i 1848, lærer og bestyrer på kvekerskolen. Han drev også sin egen privatskole i Hetlandsgata 2, hvor han også bodde.

Kloster grunnlag avholdsbladet “Menneskevennen” og stiftet Den Norske Totalavholdsforening i 1859.

I Asbjørns Kloster gate 15 ligger sveitservillaen Michael Berentsens Minde, bygget som privatbolig til skipsreder Michael Berentsen i 1870.

Gata er forøvrig bebygd med tidstypiske, horisontaldelte tomannsboliger fra begynnelsen av 1900-tallet.

Navnevedtak: 1903.

Kilder:

Austbø, Anne Tove m.fl.: Stavanger byleksikon. Stavanger 2008
Berntsen, M.: Stedsnavn i Stavanger by og nærmeste omegn. Stavanger 1939

3 thoughts on “Asbjørn Klosters gate

Leave a Reply