Arne Rettedals gate

Arne Rettedals gate (tidl. Ny Olavskleiv), Eiganes og Våland bydel. Gate i sentrum som går fra Olavskleiva ved den nordlige enden av Knud Holms gate, og parallelt med Eiganesveien i sørvestlig retning til Møllegata.

Flyfoto av Løkkeveien og Ny Olavskleiv
Stavanger midtre. Mot N.V. I forgrunnen til venstre: C.B. Svendsens landsted fra 1867. Deretter mot høyre: Norske Meieriers Salgssentral (omtrent hvor Clarion Hotell ligger i dag). Klubben til høyre. Folken (Folkets Hus) og Jomfrustiftelsen eller Frøkenstiftelsen omtrent midt i bildet. For øvrig: Jens Zetlitz gate, Eiganesveien, Ledaalsgata, Løwolds gate, Møllegata, Engelsminnegata, Wessels gate, St. Olavs gate, Knud Holms gate, Henrik Steffens gate.

Arne Rettedals gate er Stavangers nyeste gatenavn, oppkalt etter tidligere ordfører og statsråd Arne Rettedal. Navneendringen ble vedtatt i 2013 og gata skiftet offisielt navn fra Ny Olavskleiv til Arne Rettedals gate 4. januar 2014. Ny Olavskleiv fikk sitt navn i 1882 etter at den lenge hadde gått under navnet “Nyeveien”.

Rektor Mandius Berntsen foreslo i 1934 navnet “Nykleiven” i stedet for det mye tyngre Ny Olavskleiv, men navnet ble ikke endret. I dagligtale gikk begge traseene under navnet “Kleivå”.

Gata fikk sitt navn etter Olavsklosteret og Olavskirken som lå i dette området.

I Arne Rettedals gate finner man både Clarion Hotell og Stavanger kommunes administrasjonsbygg.

Navnevedtak: 2013

Kilder:
Austbø, Anne Tove m.fl.: Stavanger byleksikon. Stavanger 2008. 
Berntsen, M.: Stedsnavn i Stavanger by og nærmeste omegn. Stavanger 1939.

One thought on “Arne Rettedals gate

Leave a Reply