Armauer Hansens vei

Armauer Hansens vei, boliggate og gjennomfartsåre, Vålandskråningen, Hillevåg bydel, går fra enden av Rogalandsgata til Våland kolonihager. Mange av boligene i gata er rekkehus, tegnet av det kjente arkitektkontoret Retzius & Bjorland.

Våland
Foto: Widerøe / Stavanger Byarkiv, ByStW_203797

Gerhard Henrik Armauer Hansen (1841-1912), som gata er oppkalt etter, var norsk lege og naturforsker. Han oppdaget leprabasillen, som beviste at spedalskhet ikke var arvelig, men skyldes et smittestoff. Til gata ligger Sykehuset og flere mindre institusjoner og stiftelser som driver humanitært eller helsefremmende virksomhet.

Navnevedtak: 1954

Kilder:
Austbø, Anne Tove m.fl.: Stavanger byleksikon. Stavanger 2008.

2 thoughts on “Armauer Hansens vei

Leave a Reply