Arbeidergata

Arbeidergata, Banavigå, Storhaug bydel, boliggate fra Øvre Banegate i sørlig retning mot Kjelvene.

Stømsteinen og Badedammen
Stavanger indre. Strømsteinen. Mot S.Ø. Badedammen på Verven. Midt i bildet: Verven 36, Stavanger Preserving Co. A/S. Mot Kjelvene. Gateløpene vi ser er Badehusgaten, Verftsgaten, Baneviken/Banevigsgata, Arbeidergaten og Harald Hårfagres gate.

I dette strøket bodde det hovedsakelig arbeidere ved reperbanene, verftene og sjøhusene i østre bydel, derav navnet.

Navnevedtak: 1882

Kilder:
Austbø, Anne Tove m.fl.: Stavanger byleksikon. Stavanger 2008.

2 thoughts on “Arbeidergata

Leave a Reply