Almenningsgata

Almenningsgata, Storhaug bydel. Boliggate som går fra A.B.C. gata i nordøstlig retning ned til Verksgata.

1ste Mai sine lokaler i Verksgaten 11
Almenningsgata. Til venstre og høyre går Verksgata. Avisen 1. Mai hadde redaksjonen sin i huset midt i bildet. Bakenfor kan man skimte hermetikkfabrikken Mira AS.
Foto: Stavanger Byarkiv, BySt1989_04_1455

Gata ble bebygd fra 1835, men navnet ble vedtatt først i 1861. Området lå i Rosenskildehagen, som var eid av firmaet P.V. Rosenkilde & Søn. Dette var et av de første strøkene som regulert utenfor Stavanger sentrum. Allmenninger ble brukt som betegnelse på offentlige plasser/steder.

I Almenningsgata 8 (bygget bakenfor avisen 1. Mai) lå hermetikkfabrikken Mira AS, som var i aktivitet i perioden 1910 – 1927. I dag huser bygget Reidar Berge museum. Bygningen er vernet.

Navnevedtak: 1861.

Kilder:
Austbø, Anne Tove m.fl.: Stavanger byleksikon. Stavanger 2008.
Berntsen, M.: Stedsnavn i Stavanger by og nærmeste omegn. Stavanger 1939

One thought on “Almenningsgata

Leave a Reply