Agent Kiellands gate

Agent Kiellands gate, boliggate fra Rektor Steens plass opp mot Vålandstårnet til Biskop Njåls gate.

Våland
Bebyggelse ved Agent Kiellands gate, Eilert Sundts gate, Magnus Lagabøters gate, Hafrsfjordgata, Kaptein Langes gate, Rektor Steens gate, Christian Jacobsens gate, Schives gate, Musegata, Grensegata, Sigurds gate Oppe til venstre Herman Beckers plass ved Våland skole

Gata er oppkalt etter Agent Gabriel Schanche Kielland (1760-1821). Kielland var en av landets rikeste på den tid, og han hadde stor innflytelse på samfunnslivet. Fra 1788 var Kielland øverste sjef for firmaet Jacob Kielland & sønn, hvor han også var sønnen. Firmaet ble etablert i 1782 og drev utstrakt handels- og rederivirksomhet.

Agent Kielland var også en sentral person i kulturlivet i byen og i politikken. Han gjorde en stor innsats for de fattige, og hadde mange ulike verv. I denne tiden, dvs. i årene 1799 til 1803, sørget han for at herskapsboligen Ledaal ble bygd.

I forbindelse med Riksforsamlingen på Eidsvoll i 1814, stilte Kielland som kandidat, men tapte mot Peder Valentin Rosenkilde. Senere ble han valgt inn på Stortinget, men måtte da gi plassen fra seg på grunn av sykdom.

Tidligere var det flere butikker i Agent Kiellands gate, særlig kolonialbutikker og frukt & tobakk- butikker. I mange år har gata vært en yndet plass som akebakke ved snøfall. Men i de senere årene har det vært strid om denne bruken av gata, på grunn av sikkerheten for de akende.

Navnevedtak: 1882

Kilder:
Austbø, Anne Tove m.fl.: Stavanger byleksikon. Stavanger 2008.

One thought on “Agent Kiellands gate

Leave a Reply