Admiral Cruys gate

Admiral Cruys gate, Paradis, Storhaug bydel, boliggate fra krysset av Hjelmelandsgata og Avaldsnesgata i sørøstlig retning fram til Jelsabakken, med et avbrudd.

Admiral Cruys gate 15
Foto: Tønnes Sandstøl / Stavanger Byarkiv, BySt1985_01a_351

Oppkalt etter den russiske admiralen Cornelius Cruys, født i Stavanger i 1655, død i St. Petersburg i 1727. Cruys het opprinnelig Nils Olsen, men han skiftet navn da han arbeidet som sjømann og tømmermann i Nederland. I Nederland møtte han tsar Peter den Store som tok ham med til Russland for at han skulle bygge opp den russiske marineflåten. Cruys fikk en eventyrlig karriere i marinen og i det russiske maktapparatet. Han er gravlagt i Oúde Kerk, Amsterdam. I begrunnelsen fra gatenavnkomiteen ble det slått fast at Cruys «bliver den mærkeligste Mand der er født i Stavanger, og naturligvis bør en saadan Kjendsgjerning indprentes Ungdommen gjennem et Gadenavn». Han er seinere også blitt hedret med en statue ved Bispebrygga, oppført i 2000.

Gata er bebygd med flere villaer i jugend og sveitserstil.

  • Admiral Cruys gate 9: Stor jugendvilla, oppført i 1918. Fra 1963 til 1996 var dette forsamlingshus for Jehovas vitner. Det er nå i privat eie og ble ombygd i 2007.
  • Admiral Cruys gate 13: Bolighus i funksjonalisme, reist i 1936.
  • Admiral Cruys gate 15: Bolighus oppført i 1912/1913.
  • Admiral Cruys gate 20 og 24: Bolighus oppført i henholdsvis 1915 og 1914. I hagen til nr. 24 står en grensestein som markerte bygrensen mot Hetland kommune i 1905-1923.

Navnevedtak: 1903

Kilder:
Austbø, Anne Tove m.fl.: Stavanger byleksikon. Stavanger 2008.

One thought on “Admiral Cruys gate

Leave a Reply