Krigen i Stavanger: Frigjøring

Kapitulasjon

Nyheten om kapitulasjonen ble kjent utover ettermiddagen den 7. mai. Den tyske utenriksministerens tale ble kringkastet kl. 15.50. Meldingene ble bekreftet av London senere. I Stavanger lå flygeblad på gata med overskriften “FRED” og parolen fra Hjemmefrontens ledelse om “ro, orden og verdighet”. Flaggene gikk til topps.

This slideshow requires JavaScript.

 

10.000 tyske soldater

Rundt 10.000 tyske soldater oppholdt seg i Rogaland. Nord-Jæren var som en festning med kystbatterier, minefelt og bunkere. På flyplassene var troppene i høyeste beredskap. Gleden, begeistringen og feiringen av freden var blandet med uro, bekymring og usikkerhet.

This slideshow requires JavaScript.

 

Barnetog

I gatene samlet barn seg med norske flagg. De gikk i tog, marsjerte, sang og jublet.

 

Ikke bare fred

Det var ikke ro og orden over alt. Hat og innestengt aggresjon fikk utløp i hærverk og ruteknusing. Flere vindusruter ble knust i byen, og NS-kontorene i Muségata og Kirkegata ble stormet, papirer, møbler og propagandamateriell ble kastet ut av vinduene.

This slideshow requires JavaScript.

 

Grand Hotel brenner

Den treetasjes trebygningen ble reist av skipsreder Søren Berner etter bybrannen i 1860,  det var i sin tid byens største privatbolig. I 1887 ble det ombygd for hotelldrift, og ble Grand Hotel.

Grand Hotel lå i Nedre Holmegata 10 og var ett av Stavangers mest sentrale hotell i årene 1887 – 1940. Hotellet var etablert som et “førsteklasses” hotell etter initativ fra blant andre Stavanger Turistforening. Frem til Victoria Hotel ble etablert i 1900, var Grand Stavangers største og mest fasjonable hotell. Det var også det første hotellet på Vestlandet med vannklosett.

Etter invasjonen, 9. april 1940, rekvirerte den tyske okkupasjonsmakten hotellet. 9. Mai 1945 ble hotellet antent. Grand Hotel ble totalskadd i den påfølgende brannen, og siden revet.

This slideshow requires JavaScript.

 

Avisen Stavanger Star

Britiske styrker kom med fly til Stavanger 10. mai, senere kom britiske marineenheter, soldatene kom for å avvæpne de tyske soldatene og for å bidra til overgangen fra nazistyring til normal, nasjonal styring. De britiske styrkene oppholdt seg i Stavanger til utpå høsten 1945. “Stavanger Star” ble utgitt til de britiske styrkene som var stasjonert i Stavanger.

 

Kilder:

Frigjøringen i Rogaland – Frode Sæland/Statsarkivet i Stavanger

Norgeshistorie.no – Frigjøringen

Stavanger byleksikon

Inge Bø

One thought on “Krigen i Stavanger: Frigjøring

Leave a Reply