Gard Paulsen

Gard

Stavanger byarkiv bevarer privatarkiv fra byens bedrifter, lag, foreninger og privatpersoner. I dag presenterer vi privatarkiv PA-0503 – Gard Paulsen og PA-0335 Patrioten.

Gard Paulsen var både optiker, fotograf og fotoforhandler i Stavanger. Han fotograferte små og større hendelser for avisene i byen i 1930-årene, særlig oppdragsfotografi for avisen “1ste Mai”. Størsteparten av bildene hans har motiv fra dagliglivet i Stavanger og er eksempel på 1930-årenes pressebilder.

Han ble født 23. juli 1911. Giftet seg i 1941 med Hanna Strand og fikk 1 barn. Han hadde et flerårig studieopphold i Tyskland.

Gard Paulsen var med i illegalt arbeid under andre verdenskrig, blant annet for etterretningstjenesten og for avisen “Patrioten”. Han ble arrestert 31. juli 1942, sendt fra Grini til Tyskland 28. juni 1943 og døde i Natzweiler 24. april 1944.

Et lite utvalg bilder fra Gard Paulsens rikholdige fotoarkiv:

This slideshow requires JavaScript.

Patrioten

2. februar 1942 kom det første nummeret av den illegale avisen “Patrioten” ut. De som ga ut avisen var en gruppe med motstandsfolk, hvor de fleste hadde gjort et eller annet forsøk på å komme over til England. Avisen brakte nyheter fra de norske sendingene i BBC og andre artikler om krigens gang og forholdene i Norge. “Patrioten” brakte også i koder meldinger til Milorg og etterretningstjenesten. Den ble først trykt hjemme hos John Hilmar Evertsen, senere hos Michael Haaland. Fotograf Gard Paulsen var den som brakte de trykte eksemplarene hjem til Evertsen, hvor stifting og videredistribusjon foregikk. De som stod for innsamling av informasjon til avisen var Ola Horve, Sofus Jørgensen, Erling Berg Pedersen, Børre Børresen, Mangor Larsen, Michael Haaland og Gard Paulsen. Mor til John Hilmar Evertsen, Ingeborg Evertsen, hjalp til med pakkingen og var hoveddistributør. Distribusjonen gikk gjennom Bjørn Hagen, som var ansatt i grossistfirma. Han hadde kontakt med hele Ryfylket, blant annet Strand, hvor Trygve Holst og Malvin Arndal var distributør. I Stavanger ble avisene levert fra Otto Bjellands pelsforretning, optiker Knut Phil, Einar Ellingsens herrekvipering og fotograf Gard Paulsen. Avisen kom ut to ganger i uken.

I juli 1942 ble de fire store illegale avisene i Stavanger, “Patrioten, “Stritt Folk”, “Frihet” og “Jøssing” rammet av Gestapo. Mange ble arrestert og avisene ble innstilt. De fleste utgiverne av “Patrioten” ble arrestert, og mange ble sendt til de tyske konsentrasjonsleirene, hvor Nicolai Blestad døde i Sachsenshausen, og Michael Haaland og Gard Paulsen døde i NN-leiren Natzweiler.

Film fra krigens første dager.

Gard Paulsen filmet krigens første dager. Kona skjulte filmen under krigen. Filmene oppbevares i dag i Stavanger byarkiv.

 

 

 

One thought on “Gard Paulsen

Leave a Reply