Krigen i Stavanger: Invasjon

Den tyske invasjonen kom overraskende på et dårlig forberedt norsk forsvar.

“Æger”

“Æger” var en norsk torpedojager i Sleipner-klassen, som ble ett av Norges første tap under angrepet på Norge 9. april 1940. Hun var stasjonert i Stavanger med mannskap på 75 og med en marsjfart på 30 knop.

Allerede 8. april var torpedojageren i aksjon mot ett tysk lasteskip, “Roda”, som lå ved Ulsnes. “Roda” skulle vært lastet med koks til rederiet Sigval Bergesen, men tollere og politimyndighet fattet mistanke om at de hadde en annen last ombord, rederiet importerte aldri koks, i tillegg lå skipet dypt i vannet. Kokslast lå stablet oppå lukene til lasterommene, det gikk derfor ikke an å få inspisert lasterommene ordentlig. “Æger”s nestkommanderende og seks væpnede matroser bordet “Roda”, med ordre om å bringe skipets last og destinasjon på det rene. Uten resultat måtte gruppen returnere til “Æger” etter en halvtime. “Roda” ble tatt i arrest og ordre om å flytte seg til Riska. “Roda” flyttet seg ikke, og kapteinen på “Æger”, Nils Bruun, bestemte på eget initativ å senke skipet. Etter å ha sendt mannskapet i livbåtene skjøt “Æger” 25 skudd med 10 cm Boforskanoner uten at skipet sank.

Samtidig, tidlig om morgenen 9. april, hadde tyske flystyrker og fallskjermtropper angrepet Sola flyplass, og flere bombefly ble dirigert videre mot “Æger”. Kapteinen og radiooperatøren på Roda hadde klart å sende en radiomelding om hjelp og Luftwaffe sendte elleve fly. Flyene tilhørte Luftwaffes Kampfgeschwader 4. I Luftwaffes rapport heter det: “Der norw. Zerstörer “Sleipner” wurde im Hafen von Stavanger durch 2 Volltreffer (ju 88) versenkt”. Tyskerne blandet altså “Sleipner” og “Æger”, men det var, som tyskerne fant ut i ettertid, faktisk “Æger” det var snakk om.

Etter et massivt angrep, som også gav tap i tre tyske fly, ble “Æger” satt ut av spill etter en fulltreffer midtskips, og hun drev senere i land på Hundvåg, hvor overlevende tidligere hadde tatt seg i land.

Totalt åtte mannskap og offiserer omkom, sju ved fulltrefferen.

“Roda” sank noe senere, og viste seg å være lastet med luftvernkanoner, mitraljøser og mye ammunisjon.

På den tidligere marinestasjonen på Ulsnes står et minnemerke over de falne. Forskipet til “Æger” ble senere ombygd til mudderpram for Stavanger havnevesen.

Invasjon

BySt1991_12_09.jpg
Foto: Johan A. Jacobsen / Stavanger Byarkiv, BySt1991_12_09

Militære kjøretøy og utstyr blir losset i land i Vågen.

Tyske soldater og sivile nordmenn utenfor Fred Hansens Kolonial
Foto: Johan A. Jacobsen / Stavanger Byarkiv, BySt1991_12_10

Tyske soldater blant lokalbefolkningen utenfor Fred Hansens kolonial på Skagenkaien.

This slideshow requires JavaScript.

Ødeleggelsene var mindre i Stavanger enn mange andre steder, men et britisk fly ble skutt ned og styrtet inn i Storhaug skole den 11. april 1940. Her ser vi ruinene.

NS-F107-0015_460x
Foto: Utlånt fra Nebysamlingene

Tyske soldater klare for å bli flydd til Sola den 8. april 1940.

 

 

2 thoughts on “Krigen i Stavanger: Invasjon

Leave a Reply