Vinterleker: Reklame

1930-tallet er regnet som det store tiåret i norsk reklame. Ukepressen hadde godt teknisk utstyr, som gjenga tegninger og foto i høy kvalitet, og i annonsene kom det  et moderne uttrykk som var på høyde med det beste som ble laget i utlandet.

På tross av økonomiske nedgangstider utviklet reklameindustrien gode og fantasifulle reklamer. Flotte postkort, bokomslag og ukebladillustrasjoner, laget av de samme reklameillustratørene, bidro til at det var reklamen som preget folks bildekonsum dette tiåret.

Okkupasjonen 1940-45 førte til nedgangstider for reklamen. Papirrasjonering og forbud mot annonser og reklamer over en viss størrelse. Vareutvalget minsket, det var dermed ikke det store behovet for annonsering.

Her følger ett utvalg reklamer fra Stavanger Skiforenings årbok 1935 – 1942, både fra lokale bedrifter og nasjonale.

Mat og drikke: 

 

Klær og utstyr:

Reise:

Dreyers Forlag:

Vinterleker: Langrenn

Leave a Reply