Stavanger Kinematografer: Aksjeselskap

I 1999 vedtok bystyret å omgjøre Stavanger kinematografer til aksjeselskapet Stavanger Kino AS, og i 2000 ble alle kinosaler oppgradert og utbedret. Samtidig innredet man Nordens første kinosal med luksusstandard. I 2000 ble også det kommunale aksjeselskapet KinoZ etablert ved en sammenslåing av kinoene i Stavanger og Sandnes, og med det var det 80 år lange kinomonopolet i Stavanger opphevet. I 2003 skiftet KinoZ navn til Kino1 Stavanger – Sandnes AS. I 2008 kjøpte svenske SF Kino aksjepostene til Kino1-gruppen (49 % prosent). De resterende 51 % er eid av Stavanger kommune (33,15 %) og Sandnes kommune (17,85 %).

Kinoen i dag

Leave a Reply